בתוך עולם הפסיכותרפיה – טיפול רגשי או נפשי – קיים ענף ייחודי: הפסיכותרפיה הגופנית. ענף זה נוסד בשנות ה-30 על ידי ויליאם רייך שפרש מהזרם הפסיכואנליטיקני במחאה על הדרת הגוף מהטיפול הנפשי. רייך דיבר על קשר בין מבנים נפשיים למבנים גופניים (המונח שטבע הוא "השריון הגופני"), ופיתח דרכי עבודה ישירות עם הגוף שמטרתן היא טיפול נפשי. מאז צמחו לרייך ממשיכים, והפסיכותרפיה הגופנית – במקביל לפסיכותרפיה ה"רגילה" – המשיכה להתפתח ולשכלל תיאוריות ופרקטיקות.

הנחת היסוד בבסיס הפסיכותרפיה הגופנית
מתוך אתר הארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית:
פסיכותרפיה גופנית הינה תחום מובחן של פסיכותרפיה. בהיותה נשענת על היסטוריה ארוכה מבססת את עצמה הפסיכותרפיה הגופנית על גוף עשיר של ספרות וידע. היא מערבת מודלים התפתחותיים, תיאוריות אישיוּת, השערות באשר למקורות של הפרעות וליקויים נפשיים, כמו גם מגוון עשיר של טכניקות אבחון וטיפול אשר נמצאות בשימוש במסגרת היחסים הטיפוליים.
הפסיכותרפיה הגופנית נשענת על הנחת היסוד שהגוף והנפש, שניהם, הם תפקודים והיבטים של האדם השלם, ואין ביניהם היררכיה. הנפש אינה חשובה יותר מהגוף ולהיפך, אין אחד שעוקב אחרי השני או מבטא את השני, אלא הם פנים שונות של האדם.
התיאוריה שבבסיס הפסיכותרפיה הגופנית מביאה בחשבון את הקשרים המורכבים בין הגוף לנפש, ועל בסיס זה יוצרת פרקטיקות של טיפול וריפוי. הענף מכיל בימינו זרמים רבים וגישות טיפול השונות זו מזו בהיבטים תיאורטיים ופרקטיים, אך בכולם נשמרת הנחת היסוד לגבי אחדות גוף ונפש. אחד הזרמים הוא פסיכותרפיה גופנית הוליסטית.

פסיכותרפיה גופנית הוליסטית
לתוך המסגרת המוכרת של הפסיכותרפיה (שני אנשים יושבים ומדברים, שעה בשבוע, על ענייניו הרגשיים של אחד מהם) נכנסות גישות ושיטות מעולם הגוף ומעולם הרוח. הפסיכותרפיסט הגופני ישתמש בתנועה, במגע, בעבודת גוף, בעבודה אנרגטית ובכלים אחרים כדי להעלות, לבטא ולעבד נושאים רגשיים.
בפגישה בפסיכותרפיה גופנית, גם כאשר אין בה מגע כלל, הגוף נוכח לחלוטין. תחושות הגוף של המטופל ושל המטפל נוכחות (בדיוק כמו מחשבותיהם ורגשותיהם), ואפשר להשתמש בהן באינסוף דרכים כדי להעשיר ולהעמיק את העבודה.
הפן הרוחני בטיפול יופיע בדרך ההסתכלות של המטפל ובשימוש בכלים שבנוסף לטכניקה יש בהם היבט פילוסופי ותפיסת עולם עמוקה.

 

הסמכה והכרה
בארץ, למרבה הצער, ענף הפסיכותרפיה הגופנית, כמו ענפי פסיכותרפיה אחרים, אינו מוסדר באופן רשמי. עם זאת קיים ארגון מקצועי המגדיר סטנדרטים של הכשרה ושל אתיקה מקצועית לפסיכותרפיסטים גופניים. הארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית (ILABP), הוא השלוחה בארץ של האיגוד האירופי לפסיכותרפיה גופנית (EABP). האיגוד האירופי העניק הכרה לכמה מסלולי לימוד לפסיכותרפיה גופנית הפועלים בארץ, והם פועלים תחת הסטנדרטים הגבוהים להכשרה שהוגדרו על ידיו.